Inhoudstafel:

Actueel   
Administratieve diensten  
Geestelijke gezondheidszorg
Verslavingen
Ziekenhuizen in de regio
Palliatieve zorgen - waardig sterven
Jeugdzorg
Zelfzorg
Instellingen

Actueel:

Griepinformati algemeen 
    Pollenkalender

Administratieve diensten:

Rijksdienst voor pensioenen
Rijksdienst voor sociale zekerheid 
Rijksdienst voor arbeidsvoorziening 
Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie 
Fonds voor beroepsziekten 
Vaderschapsverlof en adoptieverlof 
De maximumfactuur MAF 
Uitkeringsbedragen voor arbeidsongeschiktheid 
De meest recente tarieven van zorgverstrekkers 
Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van personen met een handicap 
De Vlaamse Zorgverzekering 
Wet betreffende de rechten van de patiënt 
Verwijsformulieren CVS (om te downloaden)    

Geestelijke gezondheidszorg:

Teleonthaal (ook voor online gesprekken)
Centrum ter preventie van zelfmoord
Hulplijn mishandeling
De Opvoedingstelefoon
Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Antwerpen
Vlaamse vereniging Geestelijke Gezondheid
Let Op: Eerste hulp bij leerstoornissen

Verslavingen:

Stoppen met roken
Stop nu
AA Vlaanderen

De Druglijn

Palliatieve zorgen, waardig sterven:

Vlaamse Vereniging Recht op Waardig Sterven
Federatie Palliatieve Zorg
Werkgroep verder achterblijven na zelfdoding

Ziekenhuizen in de regio:

Heilig Hartziekenhuis Mol
AZ Sint Dimpna Geel
OPZ Geel
AZ St Elisabeth Ziekenhuis Herentals
AZ Turnhout
Virga Jesse Ziekenhuis Hasselt
Universitaire Ziekenhuizen Leuven
Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Universitaire Ziekenhuis Gent
AZ VUB Jette
Ziekenhuisnetwerk Antwerpen
Psychiatrisch ziekenhuis Sint Norbertus Duffel

 Jeugdzorg:

Jeugdhulp Vlaanderen
Ondersteuningsstructuur bijzondere jeugdzorg (met veel verdere links)

      Zelfzorg:

Allergie_Pollenkalender
Zelfhulpgroepen


       Instellingen:

Vlaamse liga tegen kanker
Artsen Zonder Grenzen
Dopinglijn Vlaamse Overheid
Familiehulp
Armoede
Rode Kruis