">

 Nuttige telefoonnummers

Wachtdienst huisartsen Mol
(uitgezonderd Mol-Rauw en Mol-wezel): 
-WEEKDAG NACHT-

Wachtdienst huisartsen Mol
(uitgezonderd Mol-Rauw en Mol-wezel): 
-WEEKEND & FEESTDAG-

014 22 22 00

014 22 22 00       

Wachtdienst huisartsen Balen – Mol-Rauw – Mol-Wezel:
-WEEKDAG NACHT-

Wachtdienst huisartsen Balen – Mol-Rauw – Mol-Wezel:
-WEEKEND & FEESTDAG-

014 22 22 00
 
            

014 22 22 00           

 

Wachtdienst huisartsen Dessel – Retie:
-WEEKEND & FEESTDAG-

014 410 410       

Wachtdienst huisartsen Dessel:
-WEEKDAG NACHT-

Geen centraal oproepnummer.

Wachtdienst huisartsen Geel:
-WEEKDAG NACHT-

Wachtdienst huisartsen Geel:
-WEEKEND & FEESTDAG-

014 22 22 00

014 22 22 00       

Wachtdienst apothekers Mol – Balen:

0900 10500

Wachtdienst tandartsen arrondissement Turnhout:

090 55 62 59

Brandweer – Mol:

112       

Politie Balen – Dessel – Mol:

014 31 31 31       

Antigifcentrum:

070 24 52 45